بله، بعد از کارشناسی اولیه که از طریق ارسال تصاویر ساختمان در واتساپ انجام می‌شود، استعلام قیمت برای مشتری ارسال می‌شود. به این ترتیب در صورت تایید اولیه توسط مشتری، بازدید حضوری از ساختمان توسط کارشناسان شرکت آلپای انجام می‌شود.