برد در داخل تابلو فرمان آسانسور نصب شده و مرکز فرمان آسانسور محسوب می‌شود. به این ترتیب هر فرمان و دستور عملکردی از طریق برد آسانسور صورت می‌گیرد. در حقیقت باید گفت که برد یا تابلو فرمان مغز آسانسور است.