“چه آسانسوری بخریم؟” این سوالی است که برای اکثر مشتریان مطرح می‌شود. پاسخ این است که انتخاب آسانسور مناسب برای هر ساختمان به معیارهای مختلفی بستگی دارد که از جمله آنها می‌توان به سال ساخت و همینطور موقعیت ساختمان اشاره کرد.

در صورتی که ساختمان در حال ساخت باشد آسانسورهای گیرلس و کششی پیشنهاد می‌شوند. چنانچه ساختمان قدیمی‌ساز باشد، آسانسورهای هیدرولیک انتخاب مناسبی خواهند بود.