ریست کردن آسانسور کاری کاملا تخصصی است که تنها باید توسط مدیر ساختمان انجام شود. آن هم در صورتی که قبلا توسط سرویسکار آموزش دیده باشد. برای این کار برق ۳ فاز آسانسور در داخل موتورخانه، یکبار خاموش و بعد از ۱۰ ثانیه روشن می‌شود. در صورتی که پس از ریست، مشکل آسانسور برطرف نشد باید با سرویسکار تماس گرفت.