قطعه بزرگ یا دستگاهی به نام یوک روی کابین آسانسور نصب شده و باعث اتصال کابین به ریل‌ها می‌شود.