شرکت آلپای سهند راین با برند تجاری آلپای آپ در سال ۱۳۸۵ به مدیریت مهندس وحید واثق تاسیس شد و روند رو به رشد خود را در صنعت آسانسور با نصب تخصصی و مونتاژ سیستم های هیدرولیک و گیرلس آغاز نمود.در این راستا با در اختیار داشتن نیروهای خبره و دانش آموخته ،قدرتی متفاوت دربهره مندی از علم و تکنولوژی روز به دست آورد تا بتواندپیشرو درطراحی فنی باشد.در ساختار ارتباطی سازمان تیم مهندسی و طراحی به عنوان هسته فکری در مرکز تعریف گردیده است.در اثر ادغام تیم مهندسی و تولید ، انعطاف در خدمت رسانی به مشتری و توانایی طراحی سفارشات خاص مشتری، مجموعه را متمایز نموده است.ما در آلپای آپ اعتقاد داریم راه بهتری هست…راه بهتر به چگونگی برطرف نمودن یک نیاز اشاره دارد.در آلپای آپ انگیزه پیشرفت ایده هایی نو را ایجاد نموده که از این رو بهبود مداوم خدمت رسانی و پویایی شرکت در این راه مشهود است.

مدیریت آلپای آپ