آسانسور گیرلس

توسط |۱۳۹۳/۹/۱۷ ۱۲:۳۴:۴۱۱۷ ام آذر، ۱۳۹۳|آسانسورها|

آسانسورهای گیرلس همان گونه که از اسم شان مشخص است بدون گیربکس کار می کنند که موتور آن ها از نیروی مغناطیس استفاده می کند.