آسانسور هیدرولیک.ساختمان های دوبلکس و تریبلکس

توسط |۱۳۹۸/۴/۳۱ ،۱۵:۴۰:۲۸ +۰۰:۰۰۱۵ ام دی، ۱۳۹۷|آسانسورها|

 آسانسور هیدرولیک برای ساختمان های دوبلکس و تریبلکس   آسانسور هیدرولیک.ساختمان های دوبلکس و تریبلکس. شاید شما هم به این موضوع واقف باشید که در واحدهایی که به صورت دوبلکس یا تریبلکس ساخته می‌شوند معضل آسانسور به وضوح قابل رویت است. در اینگونه ساختمانها در طراحی های ابتدایی انواع