آسانسور هیدرولیک

توسط |۱۳۹۸/۵/۳ ،۲۳:۳۰:۳۸ +۰۰:۰۰۱۶ ام آذر، ۱۳۹۳|آسانسورها|

تعریف آسانسورهای هیدرولیک :اسانسورهایی که با فشار روغن کار می کنند و نیروی محرکه آن ها جک و پاوریونیت (پمپ روغن) می باشد.