خرید آسانسور را از کجا شروع کنیم؟

توسط |۱۳۹۳/۹/۱۷ ،۲۰:۴۶:۱۳ +۰۰:۰۰۱۷ ام آذر، ۱۳۹۳|مقالات|

خرید آسانسور را از کجا شروع کنیم؟ شاید این سوال خیلی از مشتریان آسانسور ما باشد که نمی دانند پس از انتخاب آسانسور خود خرید آن را از کجا شروع کنند.کسانی که ساختمان نوساز و چاهک آمده به کار دارند یک گام جلوترند و از گام دوم شروع