نصب آسانسور در فشم

نصب آسانسور خانگی در فشم

آسانسور خانگی هیدرولیکی جک از زیر

شیشه ای نیم گرد

کار شده در وسط خانه تریبلکس

ظرفیت 4 نفر

سال پروژه 1394

مدت زمان اجرای پروژه 4 ماه

کیفیت درجه 1

به بالای صفحه بردن
Call Now Button