وقتی نام آسانسور خودروبر به گوشمان می خورد شاید اولین چیزی که به ذهنمان خطور می کند

پارکینگ های عمومی و طبقاتی باشند. در حالیکه اینطور نیست.

در بسیاری از موارد ساختمان ها و نحوه ساخت آنها و طراحی آنها تفاوت دارد.

طوری است که مهندسین را مجاب می کند تا یک آسانسور خودروبر را در پلن خود بگنجانند.

آسانسورهای خودرو بر ذاتا بر اساس ابعاد و اندازه آنها به ظاهر کار دشواری به نظر می رسند که با که باز هم باید بگوییم این طور نیست.

نحوه نصب آسانسور خودروبر

نصب این آسانسور به مراتب راحت تر از نصب آسانسور هیدرولیک مسافربر است.

این محصول  شاید فقط نیاز به طراحی و محاسبات دقیق تری داشته باشد.

بهتر است بدانید که نیروی محرکه آسانسورهای خودرو بر ٩۵ درصد مواقع آسانسور هیدرولیک و در اکثر مواقع جک از زیر است.

آسانسور خودروبر به دو صورت هیدرولیکی قابل نصب است.

یکی به صورت تک جک مستقیم یا دایرکت که جک از زیر به کابین متصل می شود.

در حالت دوم دو جک از کنار که به وسیله دستگاهی به نام کارسلینگ ارتباط بین برقرار می شود و به کفی یا کابین متصل می شود.

امروزه شرایط جامعه و افزایش روز افزون جمعیت و نیاز ها باعث پدیرار شدن ترافیک و تراکم بالایی از خودرو ها شده است

میدانیم که این حجم از خودرو ها نیاز به پارکینگ دارند و تامین پارکینگ برای مدیران شهری چالش بزرگی است.

آسانسور های خودرو بر اغلب در کشور های خارجی نسبت به ایران رایج تر هستند.

این آسانسور ها شاید به ظاهر از نظر قیمتی گران باشند ولی بدانید که اینطور نیست.

آسانسور های خودرو بر انواع مختلفی هم دارند.در سالهای اخیر در معابر نیز قابل مشاهده هستند.

انواع کاربرد ها

1-پارکینگ های معابر

2-آسانسور های خودرو بر ساختمانهای تجاری و مسکونی

3-آسانسور های خودرو بر پارکینگ های طبقاتی

در مقاله های بعدی درباره انواع آسانسور خودرو بر با شما مطالبی بیشتری را به اشتراک خواهیم گذاشت.